Labiomajoraplasti

Büyük dudakların küçültülmesi (Labia majoraplasti) nedir?

Bir labia majoraplasti,  labia majörün boyutunu cerrahi olarak küçültmek için tasarlanmış bir prosedürdür.

Hastaların labia majoraplasti isteme nedenleri

Dış dudakları çok büyük veya sarkık hisseden hastalar, bisiklete binme gibi aktivitelerden rahatsızlık duyabilir veya dolgunluktan utanabilirler. 

Labia majoraplasti için anestezi

Bu işlem çıkarılacak doku miktarına göre lokal anestezi altında veya genel anestezi ile yapılabilir.

Labia majoraplasti prosedürü

Her bir labiumun iç kısmından iki hafif hilal şeklinde deri çıkarılır. Çıkarılacak miktar, fazla doku miktarına bağlıdır. Bazı durumlarda yağ dokusunda atrofi olduğunda, liposuction sonrası vücudun başka bir bölgesinden az miktarda yağ transfer edilebilir. Kapatma genellikle emilebilir dikişlerle yapılır.

Labia majoraplastinin riskleri nelerdir?

Riskler arasında kanama, hematom, enfeksiyon, yara izi, yetersiz rezeksiyon, aşırı rezeksiyon yer alır.

Bir labia majoraplastisinden sonra iyileşme

Hastalar genelde operasyon günü veya bir gün sonra taburcu olurlar. 7-14 günlük istirahat sonrası sosyal hayata ve işe dönebilirler. Tam iyileşme 6-8 hafta kadar sürmektedir. Ameliyattan sonra enfeksiyon riskine karşı en az 2-3 hafta süre ile denize ve havuza girilmemeli ve cinsel ilişkiye ara verilmelidir